Norėtum per technologijų pamokas mokytis mėgstamo dalyko? Pasimatuoti profesiją ir pradėti planuoti asmeninę karjerą? Siūlome likti mokytis savo gimnazijoje, o per technologijų pamokas mokytis profesinėje mokykloje. Esi devintokas, dešimtokas ar vienuoliktokas?

Priėmimas mokytis pagal pasirinktus modulius prasideda nuo š. m. birželio 14 d.

  • Stojimas į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą vykdomas internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą. LAMA BPO sistemoje mokiniai iš pateikto profesinio mokymo programų modulių sąrašo gali pasirinkti jam įdomų modulį.
  • Baigęs 10 klasių ir besimokantis savo gimnazijos III klasėje mokinys galės pasirinkti 10 mokymosi kreditų (110 val.) apimties modulį dvejiems mokslo metams. Pasirinkusieji mokytis pagal profesinio mokymo programos modulį galės gimnazijoje nesimokyti technologijų ar menų dalykų.
  • Mokinys, besimokydamas savo gimnazijoje ir tuo pačiu metu profesinėje mokykloje, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama darbine veikla, o įstojus mokytis į aukštąją ar profesinę mokyklą pagal tą pačią sritį, įgytos kompetencijos bus įskaitomos. Mokiniui sutrumpės mokymosi laikas.
  • Mokinio individualūs ugdymo planai bus sudaromi vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais (gimnazijoje) ir moduliui įgyvendinti skirtomis kontaktinėmis valandomis (profesinėje mokykloje), neviršijant nustatyto mokiniui maksimalaus savaitinio pamokų skaičiaus.
Eil. Nr.Profesinio mokymo programaModulio kodasModulio pavadinimasModulio trukmė
1.Virėjo

P21101309 – pradinis išsilavinimas ir mokymasis pagrindinio ugdymo programoje

2101306Picų gaminimas5 kreditai

(110 val.)

Eil. Nr.Profesinio mokymo programaModulio kodasModulio pavadinimasModulio trukmė
1.Apdailininko

P32073205 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

307320011Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas10 kreditų

(220 val.)

2.Konditerio

P42101301– pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje

4101365Kreminės konditerijos gamyba10 kreditų

(220 val.)

3.Automobilių mechaniko M43071604 – pagrindinis išsilavinimas ir mokymasis vidurinio ugdymo programoje4071645Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas10 kreditų

(220 val.)

lt_LT