Projektai

PROGRAMOS „ERASMUS+”AKREDITACIJOS KONKURSO REZULTATAI

Remiantis Europos Komisijos (toliau – EK) paskelbto 2023 m. kvietimo teikti paraiškas „Erasmus“ akreditacijai gauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo srityse taisyklėmis, programos „Erasmus+“ profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo atrankos komisijos siūlymu, Švietimo mainų paramos fondo (toliau – Fondas) direktorės pavaduotojos, pavaduojančios direktorių, Žanos Orlovos 2024-01-25 įsakymu Nr. VE-21 „Dėl 2023 m. programos „Erasmus+“ akreditacijos ir kokybės pažymėjimo suteikimo“ pagal „Erasmus“ akreditacijų konkurso nuostatas, bei atsižvelgiant į paskutines dvi akredituotų įgyvendintų programos „Erasmus+“ projektų galutinių ataskaitų įvertinimų vidurkį, Utenos RPM centrui yra suteikiamas „Kokybės pažymėjimas“. Šis „Kokybės pažymėjimas“ galios trejus metus.