Projektas Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0009

937 Views

Projektas “Utenos regioninio profesinio mokymo centro pastato, esančio Aukštaičių g. 5, Utenoje, modenizavimas”
Nr. 04.3.1-VIPA-T-113-02-0009

Projekto pradžia – 2020-11-19
Projekto pabaiga – 2022-11-30

Šis projektas yra skirtas valstybei priklausančių viešųjų pastatų atnaujinimui, jų inžinerinių sistemų fizinių ir energetinių savybių pagerinimui, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Utenos regioninis profesinio rengimo centras yra viešoji įstaiga (įm. kodas – 111965099), kurios savininkė yra Lietuvos Respublika.
Projekto metu ketinama atnaujinti pastatą, esantį Aukštaičių g. 5, Utenoje. Šį pastatą sudaro mokomasis korpusas (pastato un. Nr. 8298-3012-1014) ir praktinių užsiėmimų korpusas su dirbtuvėmis Šie pastatai atitinka F energinio naudingumo klasę. Jie yra baigti statyti 1983 metais. Jų inžinerinės sistemos yra bendros, pastatai yra sujungti jungiamaisiais koridoriais ir to paties laikotarpio statybos, todėl jie analizuojami bendrai, nors ir turi atskirus unikalius numerius. Šių pastatų paskirtis – mokslo paskirties pastatai. Pastatų bendrasis plotas – 8.851,12 m2, šildomas plotas – 8.732,56 m2, o tūris – 26.198 m3.
Projekto tikslas – modernizuoti Utenos regioninio profesinio rengimo centro pastatą, siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą, pasiekti C energinio naudingumo klasę, sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) susidarymą bei užtikrinti pastato infrastruktūros atitiktį higienos normoms. Projekto metu bus pagerintos pastato energetinės savybės. Projekto tikslinės grupės yra įstaigos personalas, mokytojai ir mokiniai.
Projekto metu planuojamos diegti tokios energijos taupymo priemonės: išorės sienų šiltinimas, nešiltinto stogo šiltinimas. Pagal atliktą pastato energijos vartojimo audito ataskaitą investicijos į pasirinktą energijos taupymo priemonių grupę yra mažiausios ir siekia 120,59 Eur/m2 (su PVM), paprastasis atsipirkimo laikas 40 metų. Pasirinkta 1 ETPG leistų sutaupyti 317,80 MWh/metus norminės šilumos energijos per metus, pasiekti pastato C energinio naudingumo klasę, sumažinti galutinės energijos sąnaudas daugiau kaip 30 proc.

 

lt_LT