Uncategorized

PROJEKTO „LIETUVOS ISTORINIO-KULTŪRINIO PAVELDO PAŽINIMAS“ FINALINIS RENGINYS

2023 m. spalio 26 d. Utenos RPM centre vyko projekto „Lietuvos istorinio-kultūrinio paveldo pažinimas“ finalinis renginys – „Kryžiai ir koplytstulpiai“. Apie tradicijas ir papročius, senąją kaimiškąją Lietuvą mokiniai susimąstė klausydami aktoriaus Noreikos skaitomo, o renginio vedėjos mokytojos Daivos Šereikienės nagrinėjamo J.Aisčio eil. „Peizažas“. Jame lietuviško gamtovaizdžio fone – kryžius, šventa žmogui vieta, kur suklumpama, atsiprašoma ir prašoma, kur meldžiamasi ir tikima…Susikaupimo atmosferą kūrė Kulikausko atliekama daina „Ateina Dievas“, kurioje Kūrėjas sulinkęs iš nuovargio nuo žmogaus nuodėmių, užkrautų bėdų, pažadų…Suklusti ir pajusti ypatingą dvasinį nusiteikimą kvietė gimnazijos skyriaus vedėjos Gražinos Indriūnienės jautriai papasakota tėviškėje atstatyto kryžiaus istorija ir fotografijos mokytojo Daniaus Galiausko pristatymas apie kryždirbystę, pagoniško ir krikščioniško tikėjimo sąsajas, Vinco Mykolaičio-Putino eilėraščio „Rūpintojėlis“ prasmės ir visų po sakinį skaitomas eilėraštis-malda…Anot mokytojos Daivos Šereikienės, tokiu būdu – artėjant Vėlinėms – bandyta prisiliesti prie lietuviško kryžiaus ir koplytstulpio, žmogaus ir Dievo, kad dažniau stabtelėtume prie medinio Rūpintojėlio ir pakeltume akis į dangų…Dėkodami dalyviams už rimtį, projekto iniciatoriai pakvietė aplankyti mokyklos bendruomenės fotografuotų kryžių ir koplytstulpių parodą, liudijančią pagarbą ne tik religijai, bet ir tautos istorijai, paveldui.