Modulinės profesinio mokymo programos ar jų moduliai, skirti įgyti norimą kvalifikaciją, ar kompetenciją.

  • Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti.
  • Tęstinis profesinis mokymas skirtas asmenims turintiems pirmąją kvalifikaciją.
  • Mokymasis pameistrystės būdu skirtas dirbantiems, bet neturintiems kvalifikacijos asmenims.

Baigus modulinę formaliojo profesinio mokymo programą bei sėkmingai išlaikius asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminą, suteikiama kvalifikacija ir išduodamas Profesinio mokymo diplomas.

Baigus modulinės formaliojo profesinio mokymo programos modulį ir sėkmingai išlaikius kompetencijos vertinimo egzaminą, išduodamas Kompetencijos pažymėjimas.

Įsivertinus neformaliojo profesinio mokymosi, darbo patirties ar savišvietos būdu įgytą kompetenciją bei sėkmingai išlaikius kompetencijos vertinimo egzaminą, išduodamas Kompetencijos pažymėjimas. Mokymo programų kainos ir informacija apie finansavimo sąlygas: Plačiau

Reikalingi dokumentai

  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (LR pasas arba tapatybės kortelė);
  • Išsilavinimo dokumentas (pagrindinio mokslo baigimo pažymėjimas, brandos atestatas, diplomas ir kt.);
  • Santuokos liudijimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis pavardės, vardo keitimą (jei dokumentuose nurodytos skirtingos pavardės);
  • Medicininė pažyma (f086/a);
  • Mokymo kuponas, jeigu finansavimas skiriamas iš Užimtumo tarnybos.

Registracija

Aukštaičių g. 7B, Utena

Informacija: tel.: +370 655 42050; +370 686 50844;

el. paštas.: suaugusiumokymas@utenosrpmc.lt