ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO PROGRAMA

 

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos kodas 269081073, programą galite rasti čia.

Mokymo programa skirta asmenims, neturintiems žemės ūkio išsilavinimo, bet siekiantiems įregistruoti ūkį ūkininkų registre.

Kursai organizuojami savišvietos būdu.

Savišvietos būdu įgyti kompetenciją galima tuo atveju, jei asmuo turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą.

Visa informacija ir reikalinga medžiaga jums pateikiama elektroniniu būdu.

Reikalingi dokumentai:

 • Prašymas mokytis;
 • Mokymo sutartis;
 • Sutikimas dėl duomenų tvarkymo;
 • Asmens dokumento kopija;
 • Išsilavinimo dokumento kopija.

Mokymosi trukmė: 160 val. (1 mėn.)

Duomenys apmokėjimui:

 • Gavėjo pavadinimas: Utenos regioninis profesinio mokymo centras
 • Gavėjo Banko sąskaita: LT224010041700030037 (Luminor bankas)
 • Gavėjo kodas: 111965099
 • Mokėjimo paskirtis: už ūkininkavimo pradmenų kursus (nurodyti vardą, pavardę asmens už kurį mokama).

Informacija teikiama Tel:

 • +370 686 50844;
 • +370 655 42050