ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO PROGRAMA

 

Ūkininkavimo pradmenų neformalios mokymo programos valstybinis kodas 269081073, programą galite rasti čia.

Savišvietos būdu įgyti kompetenciją galima tuo atveju, jei asmuo turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį.
Atsižvelgiant į LR žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymą Nr. 3D 883 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31. d. įsakymo Nr.3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma:

 1. Pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus;
 2. Pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz. darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);
 3. Pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje. Jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą.
  Platesnę informaciją galima rasti LR žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakyme Nr. 3D-883.
  Asmenys, norintys baigti programą savišvietos būdu, pateikia:
 • Išsilavinimo dokumentą (kopiją);
 • Asmens tapatybės dokumentą (kopiją);
 • Dokumentus, įrodančius žemės ūkio veiklos patirtį, kaip tai numato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D 883 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31. d. įsakymo Nr.3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ pakeitimo, galite rasti čia :
  Informacija teikiama: Tel.: 8 686 50844; 8 389 69151
  ORGANIZUOJAMI NUOTOLINIAI MOKYMAI !!!
  VISA INFORMACIJA IR REIKALINGA MEDŽIAGA JUMS PATEIKIAMA ELEKTRONINIU BŪDU.
  MOKYMŲ TRUKMĖ: 160 VAL. (1,5 MĖN.)

Kursų kaina: 200 €