Renginiai

UTENOS RPM CENTRE VYKO PREVENCINIS SUSITIKIMAS JAUNIMUI AKTUALIOMIS TEMOMIS

2023 m. sausio 23 d. Utenos RPM centre 9–10 klasių mokiniai dalyvavo susitikime su Utenos policijos bendruomenės pareigūnėmis Daiva Maselskiene ir Ieva Šutinyte. Diskusiniame susitikime kalbėta apie smurtą artimoje aplinkoje, interneto kultūrą, patyčių elektroninėje erdvėje prevenciją, teisinę atsakomybę, neapykantos nusikaltimų prevenciją. Mokiniai supažindinti su specializuotų centrų teikiama pagalba smurto aukoms, išdalinta prevencinio pobūdžio informacija su kontaktiniais duomenimis. Priminta atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka ir dėl jaunimo daromų teisės pažeidimų! Apžvelgtos galimos grėsmės ir pasekmės sveikatai dėl tabako gaminių, alkoholinių gėrimų ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo. Pabaigoje atsakyta į rūpimus klausimus, palinkėta kurti saugią aplinką kartu, kad švietimo įstaigoje būtų gera visiems besimokantiems ir dirbantiems asmenims, o bendruomeniškumo jausmas skatintų empatiją ir pagalbą šalia esantiems. Renginio organizatorės socialinės pedagogės Janinos Jurgelėnienės teigimu, aktyvus, įdomus ir kupinas diskusijų prevencinis susitikimas neprailgo, kadangi išsamiai paliestos jaunimui aktualios temos, o mokinių prašymas pokalbį tęsti rodo, kad draugiškas ir nuoširdus policijos pareigūnų vizitas mokymo centre nepaliko abejingų.