Erasmus + programos projektas „Žinios. Praktika. Darbas“

Nr. 2019-1-LT01-KA116-060209

Projekto pradžia: 2019-06-01
Projekto pabaiga: 2021-05-31

Projekto darbo grupė:

Projekto koordinatorė – Nijolė Gailešienė
Administratorė – Aušra Lapinskienė
Atsakinga užsienio kalbos kursus ir žinių patikrinimą OLS – Asta Gasiene
Skaidos organizatorė – Neringa Strelčiūnienė
Finansininkė – Anna Maknenė
Projekto biudžetas – 194 960 EUR.

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti profesinio mokymo kokybę ir užtikrinti jo konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu, siekiant rengti absolventus gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje.
Projekte dalyvaus:
• 74 mokiniai ir absolventai, kurie vyks į 3 savaičių stažuotes Latvijoje, Italijoje, Lenkijoje, Maltoje, Ispanijoje, Kipre.
• 11 profesijos mokytojų.
• 1 atvykstantis verslo įmonės atstovas.
74 mokiniai ir absolventai stažuotis vyks 12 srautų:
• 4 mokiniai vyks į Latvijos Rėzeknės technikumą.
70 mokinių bei absolventų11 srautų vyks praktikuotis į verslo įmones:
• Į Lenkiją 2 srautais vyks 13 įvairių specialybių mokinių ir absolventų, kurie praktikuosis Nowy Sącz miesto autoservisuose, įmonėje ,Meble Bugaiskij”, viešbutyje „Beskit“ bei Sadeskio medaus perdirbimo įmonėje.
• 5 virėjo, viešbučių darbuotojo bei apdailininko specialybių mokiniai vyks stažuotis į Italijos Fattoria Patrice Fraz įmonę, kur tobulins praktinius įgūdžius lankytojų aptarnavimo bei senų pastatų remonto ir renovacijos srityse.
• Maltoje 4 srautais stažuosis 32 virėjo, konditerio, viešbučių darbuotojo, apdailininko, automechaniko ir kt. specialybių mokiniai ir absolventai. Mokiniai praktikas atliks „San Antonio“, „Salini resort“, „Dean Hamlet“ viešbučiuose ir jų restoranų virtuvėse, Birkirkara automobilių TAC , statybos įmoneje Elbros Construction Ltd.
• 8 virėjo, viešbučių darbuotojo, konditerio ir kt. specialybių mokiniai vyks stažuotis į Italijos konditerijos įmones, viešbučius bei jų restoranus, kur tobulins žuvies bei jūros gėrybių paruošimo, lankytojų aptarnavimo, itališkų desertų gamybos srityse.
• 6 viešbučio darbuotojo specialybės mokiniai, turintys spec. poreikių, vyks į Ispaniją, kur Pueto de la Cruz miesto viešbučiuose atliks praktiką.
• 6 virėjo ir viešbučių darbuotojo specialybių mokiniai stažuosis Kipro viešbučiuose ir restoranuose.
Suplanuotos stažuotės prisidės prie Utenos RPMC tarptautiškumo strategijos uždavinio „Skatinti ir plėsti mokinių ir mokytojų tarptautinį judumą“ priemonės „Organizuoti Utenos RPMC mokinių stažuotes užsienio profesinėse mokyklose ir verslo įmonėse, siekiant didinti jų integracijos į tarptautinę darbo rinką galimybes“ įgyvendinimo.
Atranka į stažuotes vyksta dalyviams registruojantis internetu ir užpildant anketą. Atrinkti dalyviai informuojami e- paštu arba tel. SMS.
11 Utenos RPMC profesijos mokytojų stažuosis užsienyje:
• 2 profesijos mokytojai vyks į Latvijos Daugpilio statybininkų rengimo centrą darbo ir mokymo stebėjimo vizito.
9 profesijos mokytojai vyks į stažuotes verslo įmonėse:
• 2 staliaus specialybės profesijos mokytojai stažuosis Lenkijos įm. ,Meble Bugaiskij”,
• 2 pienininko specialybės profesijos mokytojos kels kvalifikaciją Italijos „Posta la Via“pieninėje ,mokysis puskiečių ir kietųjų sūrių gamybos.
• 2 profesijos mokytojai (mėsininkė ir metalo apdirbimo profesijos mokytojas) praktiką atliks Kipro mėsos perdirbimo ir metalo apdirbimo įmonėse, kur kels kvalifikaciją vytintų jautienos produktų gamybos ir IT naudojimo gamyboje.
• 2 konditerės stažuosis Ispanijos Pueto de la Cruz konditerijos fabrike.
• prekybos profesijos mokytoja stažuosis Italijos Fogia miesto prekybos centre.
Šios profesijos mokytojų stažuotės užsienyje prisidės prie Utenos RPMC tarptautiškumo strategijos (toliau TS) uždavinio „Skatinti ir plėsti mokinių ir mokytojų tarptautinį judumą“ priemonių „Organizuoti Utenos RPMC mokinių stažuotes užsienio profesinėse mokyklose ir verslo įmonėse, siekiant didinti jų integracijos į tarptautinę darbo rinką galimybes“ ir „Organizuoti Utenos RPMC mokytojų ir darbuotojų stažuotes užsienio šalių verslo įmonėse ir stebėjimo vizitus profesinio mokymo institucijose“ įgyvendinimo.
Planuojamas 1 atvykstamasis 5 dienų mokymo vizitas į Lietuvą. Atvyks pienininkas iš Italijos pieninės „Posta la Via“, kuris ves mokymus centro pienininkystės profesijos mokytojams, maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams, Aukštaitijos ūkininkams apie puskiečių ir kietųjų sūrių gamybą. Atvykstamasis mokymo vizitas prisidės prie Utenos RPMC TS uždavinio „Skatinti Centro bendruomenės tarptautiškumo kompetencijų formavimą įgyvendinimo“ priemonės „Organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius, Centro ir kitų šalies ir užsienio partnerių profesinio mokymo įstaigų mokytojams ir socialiniams partneriams, siekiant tobulinti profesines žinias, tarpkultūrines kompetencijas, didinti pakantumą kitoms tautoms ir kultūroms“ bei uždavinio „Pasikviesti užsienio šalių profesijos mokytojus ir verslo įmonių darbuotojus atvykstamiesiems dėstymo vizitams į Utenos RPMC“ įgyvendinimo.
Visi stažuotėse dalyvavę gaus Europass mobilumo dokumentus ir priimančiosios organizacijos  pažymėjimus.

Esame Projekto parteriais „Mano praktika užsienyje“ (My practice abroad)

Nr. 2019-1-LV01-KA102-060292 ( Rezeknės technikums)

ERASMUS + PROGRAMOS PROJEKTAS „MOKOMĖS IR KURIAME EUROPĄ KARTU“

Nr.. 2020-1-LT01-KA116-077498

Projekto pradžia – 2020-09-01
Projekto pabaiga – 2021-08-31
Projekto darbo grupė:
Projekto koordinatorė – Nijolė Gailešienė
Administratorė – Aušra Lapinskienė
Atsakinga užsienio kalbos kursus ir žinių patikrinimą OLS – Asta Gasiene
Skaidos organizatorė – Neringa Strelčiūnienė
Finansininkė – Anna Maknenė

Pagrindinis projekto tikslas – plėtoti profesinio mokymo kokybę ir užtikrinti jo konkurencingumą tarptautiniu lygmeniu, rengiant mokinius, tarp jų ir absolventus, gyvenimui ir darbui globaliame pasaulyje.
Projekte dalyvaus:
• 76 mokiniai, tarp jų ir absolventai, kurie vyks į trijų savaičių stažuotes Latvijoje, Lenkijoje, Italijoje, Maltoje, Ispanijoje ir Kipre;
• 14 profesijos mokytojų;
• 6 atvykstantys verslo įmonių atstovai.
Į stažuotes vyks 76 mokiniai bei absolventai. Bus organizuota 13-a srautų.
Du srautai po 4 mokinius keliaus į Latvijos Rėzeknės technikumą ir Kazimierza Wielkieg vardo Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr.4 Lenkijoje. Mokiniai bus integruoti į šių mokyklų mokymo procesą.
11-a 68 mokinių bei absolventų srautų vyks praktikuotis į šias šalis:
• Nowy Sącz miesto Lenkijoje autoservisus, viešbutį Beskit bei Sadeskio medaus perdirbimo įmonę.
• Maltos viešbučius ir jų restoranų virtuves, Birkirkaros automobilių TAC, statybos ir verslo įmones.
• Kipro verslo įmones.
• Įvairias Italijos verslo įmones, viešbučius bei jų restoranus, kur tobulins žuvies bei jūros gėrybių paruošimo, lankytojų aptarnavimo, duonos ir picų kepimo įgūdžius. Į Italiją keliaus virėjo, viešbučių darbuotojo, konditerio ir kt. specialybių mokiniai.
• Mokiniai, turintys spec. poreikių, į Ispanijos Pueto de la Cruz miesto viešbučius ir verslo įmones.
Suplanuotos stažuotės padės įgyvendinti Utenos RPMC tarptautiškumo strategijos (toliau TS) iškeltą uždavinį, numatantį skatinti ir plėsti mokinių bei mokytojų tarptautinį judrumą. Sėkmingai bus organizuojamos Utenos RPMC mokinių stažuotės užsienio profesinėse mokyklose ir verslo įmonėse, siekiant didinti jų integracijos į tarptautinę darbo rinką galimybes.
Dalyviai, norintys vykti į stažuotes, registruosis internetu ir užpildys anketą. Atrinktieji bus informuojami el. paštu arba telefonu trumpąja žinute.
Su mokiniais vyks lydintys asmenys, padėsiantys stažuotės dalyviams adaptuotis. Su grupėmis, turinčiomis spec. poreikių mokinių, lydintis asmuo bus visą laiką. Su grupe, kurioje bus tik spec. poreikių turintys dalyviai, vyks du lydintys asmenys.
Užsienyje stažuosis 14 Utenos RPMC profesijos mokytojų.
Keturi profesijos mokytojai vyks su darbo ir mokymo stebėjimo vizitais: vienas virėjo ir vienas pieno profesijos mokytojas lankysis Kazimierza Wielkieg vardo Zespol Szkol Ponadgimnazjalnych Nr. 4 Lenkijoje ir du profesinio mokymo organizatoriai (Utenos RPMC paslaugų ir statybos skyriaus vedėja bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui) Kipro Limassolio profesinėse mokyklose.
Dešimt įvairių specialybių profesijos mokytojų po du praktikuosis šiose užsienio verslo įmonėse: Nowy Sącz miesto Lenkijoje autoservisuose, Italijos įmonėje New service, Maltos mėsos perdirbimo, Prancūzijos ir Ispanijos verslo įmonėse.
Profesijos mokytojų ir vadovaujančio personalo atranka bus vykdoma, vadovaujantis 2020–2021m. vadovo, pavaduotojo ugdymui, skyrių vedėjų, mokytojų, soc. pedagogo kvalifikacijos tobulinimo planais.
Šios profesijos mokytojų stažuotės užsienyje padės įgyvendinti Utenos RPMC TS iškeltą uždavinį, numatantį skatinti ir plėsti mokinių bei mokytojų tarptautinį judrumą. Tai bus pasiekta organizuojant Utenos RPMC mokinių stažuotes užsienio profesinėse mokyklose ir verslo įmonėse, siekiant didinti mokinių integracijos į tarptautinę darbo rinką galimybes bei organizuojant Utenos RPMC mokytojų ir darbuotojų stažuotes užsienio šalių verslo įmonėse ir stebėjimo vizitus profesinio mokymo institucijose.
Planuojami trys atvykstamieji 5–7 dienų trukmės trijų verslo įmonių šešių specialistų mokymo vizitai Lietuvoje:
• Iš Austrijos atvyks mėsininkas ir IT specialistas. Mėsininkas organizuos mokymus Utenos RPMC profesijos mokytojams, maisto pramonės darbuotojo specialybės mokiniams, Aukštaitijos ūkininkams (jautienos išpjaustymas ir jos produktų gamyba). Kärnten BTV IT specialistas mokys kurti mažus vaizdo klipus, naudojant naujausią IT techniką.
• Du Estijos KU Events OÜ įmonės specialistai (virėjas ir pobūvių apipavidalintojas) organizuos trijų dienų mokymus pobūvių organizavimo ir aptarnavimo bei proginių patiekalų ruošimo temomis.
• Du Latvijos įmonės Knauf mokymo centro darbuotojai organizuos mokymus centro apdailininko specialybės mokiniams, regiono profesijos mokytojams ir statybinių organizacijų atstovams apie gipso kartono naudojimo naujoves.
Atvykstamieji mokymo vizitai padės įgyvendinti Utenos RPMC TS iškeltą uždavinį, numatantį skatinti Centro bendruomenės tarptautiškumo kompetencijų formavimą, organizuojant kvalifikacijos tobulinimo renginius Centro ir kitų šalies, užsienio partnerių profesinio mokymo įstaigų mokytojams, socialiniams partneriams, tobulinant profesines žinias, tarpkultūrines kompetencijas, didinant pakantumą kitoms tautoms ir kultūroms. Tai bus įgyvendinta, pasikviečiant užsienio šalių profesijos mokytojus ir verslo įmonių darbuotojus atvykstamųjų dėstymo vizitų į Utenos RPMC.
Visi stažuočių dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus.

Erasmus + strateginių partnerysčių projektas  Nr. 2021-1-EE01-KA220-VET-000025709

Creating a hybrid learning model elective course “Holiday pastries of different Europe nations”

 

Projekto pradžia 2021 lapkričio 1 d.

Projekto pabaiga 2023 gruodžio 31 d.

 

Projekto partneriai

 1. Tartu Rakenduslik Kolledž (Estija)
 2. VSIA Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums (Latvija)
 3. Kuldigas tehnologiju un turisma tehnikums (Latvija)
 4. Izobrazevalni center piramida Maribor (Slovėnija )
 5. Salon seudun koulutuskuntayhtymä (Suomija)
 6. Utenos regioninis profesinio mokymo centras

 

 Projekto tikslas

Sukurti į studentą orientuotą ir patrauklų hibridinį mokymosi kursą kepėjo-konditerio profesinio mokymo medžiagą ir išbandyti su mokiniais   visose partnerių šalių mokyklose.

Taip pat projektu siekiama tobulinti mokytojų ir mokinių skaitmeninius įgūdžius per aktyvią veiklą

dalyvavimas kursų kūrime ir pilotavime,  sukurti stiprų profesinį mokytojų tinklą, skatinti tarptautinį

bendradarbiavimą ir gerinti dalyvių kalbos įgūdžius.

HYBAKE projekto tikslai apima hibridinio mokymosi modelio struktūros sukūrimą:

Internetinė mokomoji medžiaga kepėjų-konditerijos gaminių internetiniams kursams, įskaitant vaizdo įrašą

praktinių dirbtuvių instrukcijos;

Visi partneriai yra atsakingi už medžiagos, skirtos hibridinio mokymosi kurso turiniui, rinkimą

ir pateikiame 3 receptus 3 skirtingoms valstybinėms šventėms, kūrimo instrukciją

medžiagos, įskaitant mokomuosius vaizdo įrašus ir technologinius žemėlapius, skirtus atlikti hibridą

dirbtuvės.

 

Tikslinė grupė

Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos Slovėnijos ir profesinių mokyklų mokytojai ir mokiniai

Mokymosi rezultatai

Kaip HYBAKE mokymo programos rezultatas:

 • Dalyviai išugdys savo skaitmenines kompetencijas naudojant IT priemones virtualiam internetui

susitikimai (Zoom, Skype, Microsoft Teams, Google Meets).

 • Virtualių kelionių ir vaizdo įrašų kūrimas internete, Microsoft PowerPoint, Excel, Word receptams

ir skaičiavimo tikslais.

 • Dalyviai turės naudos iš kultūrinių mainų, kalbų mokymo, naujų socialinių įgūdžių tarptautiniame kontekste ir plėtojant glaudžius bendradarbiavimo ryšius.
 • Projektas prisidedės prie profesinio mokymo įstaigų prestižo kūrimo praktinėse dirbtuvėse diegiant hibridinio mokymosi kurso modulį ir kuriama virtuali bendradarbiavimo tarp profesinių mokyklų galimybes.
 • Pilotavime dalyvavę studentai turi įvairių Europos žinių šventes ir tradicijas, įskaitant kulinarines tradicijas ir naujus įvairių ruošimo įgūdžius šalių partnerių nacionaliniai produktai.
 • Jie taip pat yra patobulins bendravimo ir kalbos įgūdžius, turės aukštesnę savigarbą ir patobulins savo skaitmenines kompetencijas.
 • Sukurtą hibridinio mokymosi kursą galės įtraukti kitos mokyklos jų mokymo programas ir bus naudojamos toliau plėtojant virtualų ir mišrų mobilumą tarp partnerių.

Erasmus + programos mobilumo projektas Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000004756

Projekto pradžia – 2021-06-01
Projekto pabaiga – 2023-05-31
Projekto darbo grupė:
Projekto koordinatorė – Nijolė Gailešienė
Administratorė – Aušra Lapinskienė

ORL administratorė- Asta Gasienė
Skaidos organizatorė – Neringa Strelčiūnienė
Finansininkė – Anna Maknenė

Projekto biudžetas- 191668, 00 eur.

Projekte buvo vykdomos šios veiklos:

1.Trumpalaikis PM mokinių mobilumas. – 3-4 savaičių stažuotės verslo įmonėse Lenkijoje, Italijoje, Ispanijoje, Maltoje, Austrijoje. Projekte buvo numatyta, kad į stažuotes išvyks 60 įvairių specialybių mokiniai. Išvyko 66. Visi dalyviai vyko į verslo ir pramonės įmones, nes mokymo institucijos dėl pandemijos stažuotojų nepriėmė.

Austrijoje-16:I gr. 2021-09-09 / 2021-09-28; II gr. 2022-04-15/2022-05-10; III gr. 2022-09-12/2022-10-11; Lenkijoje – 3: I gr. 2021-09-27/ 2021-10-16.

Ispanijoje – 8: 2022-03-19/ 2022-04-08.

Italijoje – 24: I gr. 2022-05-20- 2022-06-08; II gr. 2022-06-23- 2022-06-22; III gr. 2022-06-30- 2022-07-21; IVgr. 2022-10-07- 2022-10-26.

Maltoje – 15: I gr. 2021-11-23/2021-12-12; II gr. 2022-03-01/2022-03-20, III gr. 2022-10-14/2022-11-12.

2. Darbuotojų mokymas užsienyje.  darbo stebėjimo vizitai  vyko profesinėse mokyklose Maltoje ir Ispanijoje.  Vizituose dalyvavo 8 automechaniko, suvirintojo, konditerio, maisto pramonės darbuotojo, apdailininko, virėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo specialybių profesijos mokytojai bei 2 administracijos darbuotojai. Ispanijoje – 6: 2022-01-29 /2022-02-03; , II gr. 2022-04-02 / 2022-04-07. Maltoje – 4: 2021-11-30 /2021-12-05.

3. Veikla: Mokymo vizitai nebuvo vykdoma. Paraiškoje buvo suplanuota, kad 2 centro mokytojai vyks į Ukrainą, Kijevo maisto pramones mokyklą mokymo vizitui, bet dėl karo veiksmų Ukrainoje, ši veikla buvo pakeista į darbo stebėjimo vizitus Ispanijoje.

Buvo planuota išsiųsti 25 mokinius turinčius mažiau galimybių. Išsiusta -30 mokinių.

Visi stažuočių dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus.

Projektas finansuotas pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje  administruoja Švietimo mainų paramos fondas

Erasmus + programos mobilumo projektas Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000054009

Projekto pradžia – 2022-06-01
Projekto pabaiga – 2023-08-31
Projekto darbo grupė:
Projekto koordinatorė – Nijolė Gailešienė
Administratorė – Aušra Lapinskienė
Skaidos organizatorė – Neringa Strelčiūnienė
Finansininkė – Anna Maknenė

Projekto biudzetas- 226 464, 00 eur.

Projekte buvo vykdomos šios veiklos:

 1.  Trumpalaikis PM mokinių mobilumas – 3-4 savaičių stažuotės verslo įmonėse: Austrijoje, Lenkijoje, Italijoje, Ispanijoje, Maltoje.

Projekte buvo numatyta, kad į stažuotes išvyks 60 įvairių specialybių mokiniai. Išvyko 61. Visi dalyviai vyko į verslo ir pramonės įmones.

Austrijoje-13.  I gr. 2022-09-12 /2022-10-21; II gr. 2022-10-04/2022-11-02; III gr.2022-10-14/2022-11-10; IVgr. 2022-10-14/2022-11-08.

Lenkijoje 11: I gr. 2023-02-06  – 2023-02-25. II gr. 2023-02-06  – 2023-02-25.

Ispanijoje – 12: I gr. 2023-01-11/2023-01-30; II gr. 2023-02-14/2023-03-08.

Italijoje – 14: I gr. 2023-05-07/2023-05-29 II gr. 2023-05-21/2023-06-09.

Maltoje – 11: I gr. 2022-11-17/2022-12-06; II gr. 2023-03-28  – 2023-04-17.

Stažuotėse dalyvavo 58 Utenos RPMC įvairių specialybių mokiniai ir 3 absolventai, 59 Lietuvos  ir 2 Ukrainos piliečiai, 34 mažiau galimybių turinčiųjų, iš jų 16 turintieji specialiųjų poreikių mokiniai. 26 merginos ar moterys ir 35 vyrai.

 1. Darbuotojų mokymas užsienyje (darbo stebėjimo vizitai profesinėse mokyklose Lenkijoje, Maltoje ir Italijoje). Vizituose dalyvavo 19 asmenų. Vizituose dalyvavo 13 (automechaniko, suvirintojo, maisto pramonės darbuotojo, virėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo specialybių) profesijos mokytojų bei 6 administracijos darbuotojai. Lenkijoje – 5 : 2023-04-11 /2023-04-15. Maltoje – 2: 2022-10-17 /2022-10-22, Italijoje- 12: 2023-06-21/ 2023-06-26. Darbo stebėjimo vizituose dalyvavo 5 vyrai ir 14 moterų.
 2. Darbuotojų dalyvavimas mokymo kursuose. Ši veikla pirmą kartą įgyvendinama Utenos RPMC. Paraiškoje planuota 6 mokytojai išsiusti į kursu. Kursuose (profesinės užsienio kalbos) užsienyje dalyvavo 10 mokytojų ir administracijos darbuotojų. Maltoje – 6: 2023-06-11/2023-03-16, Kipre 4: 2023-07-15/2023-07-23. Kursuose profesinę užsienio kalbą tobulino 2 vyrai ir 8 moterys.
 3. Užsienio ekspertų vizitai. Buvo planuota 1 eksperto vizitas. Atvyko 2 ekspertai į Utenos RPMC 3 dienoms iš Maltos. Ekspertai pravedė parodomąsias anglų kalbos, aplinkosaugos ir klimato kaitos, verslo skatinimo ir ekonomikos pamokas centro mokiniams ir mokytojams. Susitiko su centro administracija, lankėsi praktinio mokymo dirbtuvėse ir laboratorijose, lankėsi Utenos savivaldybės administracijoje, kur susitiko su meru.

Paraiškoje buvo planuota išsiusti į stažuotes 60 mokinių. Išsiusta 61 mokiniai. Planuota,  kad dalis stažuočių bus ilgesnės. t.y.  mėn. bet didžioji dalis buvo 3 savaičių. Sutaupytos lėšos buvo panaudotos  darbo papildomiems  darbuotojų darbo stebėjimo finansuoti.

Buvo planuota išsiųsti 26 mokinius turinčius mažiau galimybių. Išsiusta -34 mokinių. Buvo  Suplanuota 22 žaliosios kelionės,  išvyko 27 mokiniai ir 5 mokytojai. Buvo vykstama maršrutiniais autobusais, priimančiųjų org. autotransportu bei centro transportu.

Atrenkant mokytojus papildomiems darbo stebejimo vizitams, naujoji Utenos RPMC administracija prioritetą teikė tiems mokytojams, kurie: niekada nebuvo stažuotėse, neturi pakankamai gerų užsienio kalbos žinių, dėl senyvo amžiaus, ką tik pradėjusiems dirbti pedagoginį darbą t.y. savotišką atskirtį turintiems pedagogams ir darbuotojams.

Visi stažuočių dalyviai gavo Europass mobilumo dokumentus.

 

Projektas finansuotas pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje  administruoja Švietimo mainų paramos fondas

Erasmus + programos mobilumo projektas Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000116958

Projekto pradžia – 2023-06-01
Projekto pabaiga – 2024-08-31
Projekto darbo grupė:
Projekto koordinatorė – Nijolė Gailešienė
Administratorė – Aušra Lapinskienė
Skaidos organizatorė – Neringa Strelčiūnienė
Finansininkė – Anna Maknenė

Projekto biudžetas- 242 680, 00 eur.

Projekte yra   vykdomos šios veiklos:

 1. Trumpalaikis PM mokinių mobilumas – 3-4 savaičių stažuotės verslo įmonėse: Graikijoje, Austrijoje, Lenkijoje, Italijoje, Maltoje,  Ispanijoje, Portugalijoje.

Projekte yra numatyta, kad į stažuotes išvyks 59 įvairių specialybių mokiniai. Visi dalyviai vyko į stažuotes verslo ir pramonės įmonėse.

Paraiškoje  numatyta kad stažuotėse dalyvaus 25 mažiau galimybių turinčiųjų, iš jų 16 turinčiųjų  specialiųjų poreikių,  mokiniai.

 1. Ilgalaikis PM mokiniu mobilumas (ErasmusPro). Paraiškoje suplanuotas 1 mokinys, kuris atliks 3 mėn. ilgalaikę stažuotę užsienyje.
 2. Darbo stebėjimo vizitai profesinėse mokyklose Lenkijoje ir Graikijoje. Vizituose dalyvaus 6 kirpėjo, siuvėjo, apdailininko, automechaniko, maisto pramonės darbuotojo specialybių profesijos mokytojai.
 3. Darbuotojų dalyvavimas mokymo kursuose. Planuojama į užsienio kalbų, IT, aplinkosaugos ir klimato kaitos kompetencijų tobulinimui išsiusti 10 mokytojų ir administracijos darbuotojų į kursus Kipre, Portugalijoje ir kt. ES šalyse.
 4. Dalyvavimas tarptautiniuose profesinio meistriškumo konkursuose. Suplanuota kad į tarptautinius profesinio meistri6kumo konkursus vyks 1 mokinys ir lydintis asmuo.

Taip pat suplanuota 20 žaliųjų kelionių,  kurių metu į stažuotes bus  vykstama maršrutiniais autobusais, traukiniais,  priimančiųjų org. autotransportu bei centro transportu.

Visi stažuočių dalyviai gavaus Europass mobilumo dokumentus.

Projektas finansuotas pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvoje  administruoja Švietimo mainų paramos fondas