Karjeros specialistų tinklo vystymas

 

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose.

Projekto metu numatoma vystyti karjeros specialistų tinklą ir užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų. Profesinis orientavimas bus vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.

 

MODULIO „TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDAUS DEGIMO VARIKLIŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS“ ĮGYVENDINIMAS GIMNAZIJOS MOKINIAMS UTENOS REGIONINIAME PROFESINIO MOKYMO CENTRE”
NR. 10-002-T-0006

Projekto įgyvendinimo pradžia: 2023-09-01 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2025-06-30

Projekto finansavimo suma – 5 128 Eur.

Projekto tikslas – apmokyti 5 Utenos „Saulės“ gimnazijos mokinius formaliosios Transporto priemonių remontininko modulinės profesinio mokymo programos modulio „Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas“ Utenos regioniniame profesinio mokymo centre, gerinant švietimo ir mokymo kokybę, įtraukumą, veiksmingumą, aktualumą darbo rinkos atžvilgiu, siekiant padėti įgyti bendrąsias verslumo kompetencijas ir įgūdžius, skatinti bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimą.

Projekto tikslinė grupė – 5 Utenos „Saulės“ gimnazijos mokiniai, atvykstantys mokytis į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą pagal formaliąją Transporto priemonių remontininko modulinės profesinio mokymo programos (P42071604) modulį „Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas“ (407161692).

Utenos regioninis profesinio mokymo centras projektu sprendžia šias problemas:

1. bendrojo ugdymo mokyklų profesinio orientavimo efektyvumo gerinimas, sudarant sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole;

2. inžinerinių specialybių populiarinimas;

3. Utenos regioninio profesinio mokymo centro sukurtos modernios infrastruktūros ir mokymo bazės efektyvesnis panaudojimas.

5 Utenos „Saulės“ gimnazijos mokiniai, švietimo įstaigoms įgyvendinant bendradarbiavimo sutartį, pasirinko Utenos regioniniame profesinio mokymo centre mokytis formaliosios Transporto priemonių remontininko modulinės profesinio mokymo programos (P42071604) 15 kreditų apimties modulį „Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas“ (407161692). Taip pat visi šie mokiniai mokysis modulio, orientuoto į skaitmeninių kompetencijų ugdymą, kompetencijų, reikalingų žaliajai pertvarkai, ugdymą. Planuojama, jog mokiniai modulį baigs ir kompetencijas įgis 2025-06-30.

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis

Jungtinio projekto projektas „Įgyk praktinių įgūdžių sektoriniame praktinio mokymo centre!“

Nr. 10-025-J-0001-J02-00011

 

Projekto pradžia – 2023-09-04

Projekto pabaiga – 2024-06-30

Projekto biudžetas – 56 667,38 Eur.

 

JP projekto veikla – asmenų, besimokančių pagal formaliojo profesinio mokymo programas, praktinis mokymas sektoriniame praktinio mokymo centre.

JP projekte dalyvaus 125 mokiniai (24 grupės po 5-8 profesinio mokymo įstaigos  mokinius), atvykstančius mokytis į Maisto pramonės ir prekybos praktinio mokymo centrus pagal Virėjo, Apskaitininko, Konditerio, Duonos ir pyrago gaminių kepėjo, Finansinių paslaugų teikėjo   formaliojo profesinio mokymo programas iš 7 profesinio mokymo įstaigų:  Biržų  technologijų ir verslo  mokymo centro, Rokiškio profesinio mokymo centro, Marijampolės profesinio rengimo centro, Švenčionių  profesinio rengimo centro, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, Ukmergės  technologijų ir verslo mokyklos bei Zarasų profesinės mokyklos.

45  mokiniai (7 grupės, vidutiniškai po 6 mokinius) pagal Virėjo modulines profesinio mokymo programas v. k. P21101308, P21101388, P32101305,   P42101303 5 dienas mokysis Nesudėtingų technologijų pusgaminių gaminimas,  Karštųjų patiekalų ir pusgaminių gaminimas ir apipavidalinimas, Tautinio paveldo patiekalų gaminimas modulių;

25  mokiniai (5 grupės po 5 mokinius) pagal Konditerio  modulines profesinio mokymo programas  v.k.,  P43101302, T43101302  mokysis 5 dienas  Nemielinių tešlų konditerijos gaminių gaminimas ir  konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba  modulių;

5  mokiniai (1 grupė) pagal Duonos ir pyrago kepėjo  modulines profesinio mokymo programas v.k. P32101306, T32101301 mokysis 5 dienas Duonos gaminių gaminimas ir fasavimas  modulio;

45  mokiniai (9 grupės po 5 mokinius) pagal Apskaitininko modulines profesinio mokymo programas  v.k. P43041101, T43041102  mokysis 5 dienas: Buhalterinė apskaitos tvarkymas,  Įsipareigojimų dokumentų apskaitos tvarkymas ir registravimas apskaitoje, Turto dokumentų tvarkymo ir registravimo apskaitoje, Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas, mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas  modulių. Iš Biržų technologijų ir verslo mokymo centro ir Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos  po 10  mokinių, iš  Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos – 5 mokiniai,  iš Rokiškio profesinio mokymo centro – 20 mokinių.

5 mokiniai (1 grupė) iš Švenčionių  profesinio rengimo centro mokysis  pagal Finansinių paslaugų teikėjo  modulinę profesinio mokymo programą v.k P43041201, T43041202. 5 dienas mokysis  Buhalterinės apskaitos tvarkymas, mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas  modulio.

JP projekte numatyta, kad bent 40 proc., t.y. 50 mokinių praktinio mokymo metu prekybos sektoriniame  praktinio mokymo centre  pagerins skaitmeninius įgūdžius, t. y. mokysis pagal formaliojo profesinio mokymo programas, orientuotas į skaitmeninių kompetencijų ugdymą: Apskaitininko  modulinę profesinio mokymo programą v.k P43041101, T43041102, Finansinių paslaugų teikėjo  modulinę profesinio mokymo programą v.k. P43041201, T43041202. Taip pat visi mokiniai tobulins bent po 1 kompetenciją, reikalingą žaliajai pertvarkai.

JUNGTINIO PROJEKTO „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!”
PROFESINIO MOKYMO PAMEISTRYSTĖS FORMA ĮGYVENDINIMAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONĖSE PROJEKTAS
NR. 10-010-J-0003-J01-00015

 

JP projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-01-02 d.

JP projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 46618,58 Eur.

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) įmonėse. JP projekte dalyvaus 9 profesinio mokymo įstaigos mokiniai, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.

JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 9 pameistrystės:

1 mokinys pagal transporto priemonių remontininko modulinę profesinio mokymo programą trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Kelio servisas Utenoje“ įmonėje;

5 mokiniai, iš jų 2 mokiniai pagal apdailininko modulinę profesinio mokymo programą ir 3 mokiniai pagal suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis MB „Modernizacijos projektai“

1 mokinys pagal suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „USM Engineering“ įmonėje;

1 mokinys pagal suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Mantika“ įmonėje.

1 mokinys pagal apdailininko modulinę profesinio mokymo programą ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Dauniškis ir KO“ įmonėje.

Pameistrystės bus įgyvendinamos SVV įmonėse, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurios atitinka SVV įmonės statusą.

JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.

 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ lėšomis.

PROFESINIO MOKYMO PAMEISTRYSTĖS FORMA
ĮGYVENDINIMAS DIDELĖSE ĮMONĖSE PROJEKTAS
NR. 10-010-J-0004-J01-00001

 

JP projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-01-02 d.

JP projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 19208,94 Eur.

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse. JP projekte dalyvaus 3 profesinio mokymo įstaigos mokinių, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma

JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 3 pameistrysčių:

2 mokiniai pagal maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą, (T43072102) ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB “Rokiškio pieno gamyba” įmonėje;

1 mokinys pagal suvirintojo modulinę profesinio mokymo, (P43071501) programą ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Biovela-Utenos mėsa“, įmonėje;

Pameistrystės bus įgyvendinamos didelėse įmonėse, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurios atitinka didelėse įmonės statusą.

JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ lėšomis.