Naujienos

Pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ dalyvavo ir Utenos RPM centras

Plačiau

Mokinių tarybos vadovų klubo susitikimas

Plačiau

MOKINIŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

Plačiau

Juoko jogos užsiėmimai Utenos RPM centro mokytojams

Plačiau

Seminaras mokytojams „Individualios mokinio pažangos stebėjimo sistema mokykloje“

Plačiau

Kalėdinė popietė „Ėjo pro šalį žiema...“

Plačiau

Kalėdinė vakaronė Utenos RPM centro bendrabutyje

Plačiau

Ekskursija į Utenos LAISVĖS KOVŲ MUZIEJŲ.

Plačiau

Veikla

„Erasmus+“ profesinio mokymo mobilumo chartija

Suaugusiųjų tęstinis profesinis mokymas

Plačiau