Eksperimentinės mokymo programos 9-okams

Per 4 metus: 

  1. Įgyjamas 9-12 klasių išsilavinimas 
  2. Įgyjama profesija (IV lygio programa) 
  3. Mokama stipendija, priklausanti nuo pažangumo (nuo 27,50 Eur iki 165 Eur). 
  4. Mokykla sudaro galimybę mokiniams vykti į stažuotes užsienyje 
 

KAIP STOTI?

Mokinio prašymą mokytis priima mokykla.  

KAS PASIRAŠOMA?

Mokykla su mokiniu sudaro profesinio mokymo sutartį, kurią užregistruoja Mokinių registre. Profesinio mokymo sutartyje numatomi papildomi įsipareigojimai ir sąlygos dėl mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį.

Siūlomos profesinio mokymo programos:

Getting,Rid,Of,Those,Split,Ends.,Cropped,Shot,Of,A

Kirpėjas

(P42101201)

Plačiau apie specialybę


 

90 kreditų 

9 klasėje:

1 pusmetis – 5 val.  

2 pusmetis – 5 val. 

10 klasėje: 

1 pusmetis – 6 val.  

2 pusmetis – 5 val. 

11 klasėje: 

1 pusmetis – 18 val.  

2 pusmetis – 18 val. 

12 klasėje: 

1 pusmetis – 18 val.  

2 pusmetis – 18 val. 

Įvadas į darbo rinką (praktika įmonėje) – 40 val. 

Engineer,Working,On,Mechanical,Piece,Design,Using,A,Laptop,Computer

Kompiuterinio projektavimo operatorius

(P42061102)

Plačiau apie specialybę


 

90 kreditų 

9 klasėje:

1 pusmetis – 5 val.  

2 pusmetis – 5 val. 

10 klasėje: 

1 pusmetis – 6 val.  

2 pusmetis – 5 val. 

11 klasėje: 

1 pusmetis – 18 val.  

2 pusmetis – 18 val. 

12 klasėje: 

1 pusmetis – 18 val.  

2 pusmetis – 18 val. 

Įvadas į darbo rinką (praktika įmonėje) – 40 val. 

Handsome,Professional,Programmer,Doing,The,Setting,Up

Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas

(P42061203)

Plačiau apie specialybę


 

60 kreditų

9 klasėje: 

1 pusmetis – 4 val.  

2 pusmetis – 4 val. 

10 klasėje: 

1 pusmetis – 4 val.  

2 pusmetis – 4 val.

11 klasėje: 

1 pusmetis – 13 val.  

2 pusmetis – 13 val. 

12 klasėje: 

1 pusmetis – 13 val.  

2 pusmetis – 14 val. 

Įvadas į darbo rinką (praktika įmonėje) – 40 val.

Konsultacijas stojantiesiems teikiame: 

Gimnazijos skyriaus vedėja 

Gražina Indriūnienė 

Tel. 8 (389) 20648 

El. p. grazina.indriuniene@utenosrpmc.lt 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Jolita Lilionienė 

Tel. 8 (389) 52839 

El. p. jolita.lilioniene@utenosrpmc.lt