Priimami mokiniai, baigę 8 ir 9 klases mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
Mokydamiesi 1-oje ir 2-oje gimnazijos skyriaus klasėse mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai tęsia mokymą pagal pasirinktą profesinio mokymo programą ir pagal vidurinio ugdymo programą.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA
Stojantieji į 1-ą ir 2-ą gimnazijos skyriaus klases pateikia šiuos dokumentus:
• prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta pagrindinio ugdymo programa (pildoma centre);
• mokymosi pasiekimų pažymėjimą (arba pažymą apie mokymosi pasiekimus);
• gimimo liudijimą;
• pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai);
• keturias nuotraukas (3×4 cm);
• sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA
Dokumentai priimami 204 kab., antrame aukšte nuo 7.30 iki 16.00 val.,
Telefonas pasiteirauti: (8 389) 69 151. El. p. info@utenosrpmc.lt