Vykdome mokymus Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos (v. k. T43081103) modulių:

 • TR1 kategorijos traktorių vairavimas (v. k. 3081112)
 • TR2 kategorijos traktorių vairavimas (v. k. 3081113)
 • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas (v. k. 3081114)

 Keičiame ir išduodame traktorininko pažymėjimus.

 Informacija teikiama: Tel.: +370 655 42050; +370 686 50844

Keičiant pažymėjimą, reikalingi šie dokumentai:

 • Senas traktorininko pažymėjimas arba mokymo kursų baigimo pažyma (jei traktorininko pažymėjimas pamestas ar prarastas)
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 • Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 • 1 spalvota nuotrauka 3×4;

Pastaba: traktorininko pažymėjimas galioja 10 metų.

Paslaugų kaina:

 • Seno pažymėjimo keitimas – 25 EUR.
 • Dublikato išdavimas vietoje prarasto arba visiškai sugadinto pažymėjimo – 35 EUR.

Duomenys apmokėjimui:

 • Gavėjo pavadinimas: Utenos regioninis profesinio mokymo centras
 • Gavėjo Banko sąskaita: LT224010041700030037 (Luminor bankas)
 • Gavėjo kodas: 111965099

Traktorininko pažymėjimo keitimą reglamentuoja LR žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3D-498 „Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklės“ (galiojanti suvestinė redakcija).

Modulis: TR1 kategorijos traktorių vairavimas, v. k. 3081112 (trukmė: 90 val.)
Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 15 metų.

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 • Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 • 1 spalvota nuotrauka 3×4;
 • Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
 • Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis – besimokantiems grupėje).

Modulis: TR2 kategorijos traktorių vairavimas, v. k. 3081113 (trukmė: 90 val.)
Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 • Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 • 1 spalvota nuotrauka 3×4;
 • Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
 • Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis – besimokantiems grupėje).

Modulis: SZ kategorijos traktorių vairavimas, v. k. 3081114 (trukmė: 90 val.)
Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 • Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 • 1 spalvota nuotrauka 3×4;
 • Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
 • Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis – besimokantiems grupėje).