Vykdome Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo modulinės profesinio mokymo programos (v. k. T43081103) modulių:

 • TR1 kategorijos traktorių vairavimas (v. k. 3081112)
 • TR2 kategorijos traktorių vairavimas (v. k. 3081113)
 • SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas (v. k. 3081114)

Mokymus savišvietos būdu (eksternu),

Keičiame traktorininkų pažymėjimus:

Modulis: TR1 kategorijos traktorių vairavimas, v. k. 3081112 (5 kreditai arba 90 val.)
Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 15 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas);
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 3. 1 spalvota nuotrauka 3x4;
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
 5. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis – besimokantiems grupėje).

Modulis: TR2 kategorijos traktorių vairavimas, v. k. 3081113 (5 kreditai arba 90 val.)

Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas):
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 3. 1 spalvota nuotrauka 3x4;
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
 5. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis - besimokantiems grupėje).

Modulis: SZ kategorijos savaeigių žemės ūkio mašinų vairavimas, v. k. 3081114  (5 kreditai arba 90 val.)

Egzaminą laikyti turi teisę asmenys nuo 17 metų.

Reikalingi dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas):
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 3. 1 spalvota nuotrauka 3x4;
 4. Motorinės transporto priemonės vairuotojo pažymėjimas (jei turite);
 5. Išsilavinimo dokumentas (ne žemesnis nei pagrindinis - besimokantiems grupėje).

Keičiant traktorininko pažymėjimą, reikalingi šie dokumentai:

 1. Senas traktorininko pažymėjimas arba mokymo kursų baigimo pažyma (jei traktorininko pažymėjimas pamestas ar prarastas);
 2. Medicininė pažyma (su įrašu, kad galite vairuoti traktorius);
 3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. 1 spalvota nuotrauka 3x4.
  Pastaba: traktorininko pažymėjimas galioja 10 metų.

Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 655 42050; +370 389 20617

lt_LT