ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO MOKYMOSI SISTEMA | STT

Ši neformalaus mokymosi sistema – tai puikus būdas įgyti žinių apie korupcinio pobūdžio veiklas, išmokti atpažinti nesąžiningą poelgį bei ugdyti tokias vertybes kaip dorumas, sąžiningumas ir skaidrumas.

www.skaidrumozenklelis.lt

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos Utenos regioninio profesinio rengimo centre tikslas – siekti, kad centre vykdoma veikla būtų skaidri.

Praneškite apie korupciją

Subjektas, atsakingas už korupcijos prevenciją Centre
Gimnazijos skyriaus vedėja: Gražina Indriūnienė;
Tel. Nr. – 8 389 69151;
Elektroninis paštas – grazina.indriuniene@utenosrpmc.lt