MOKYKIS ŠIŲ PROFESIJŲ:

Pagrindiniai 2024 m. priėmimo terminai:

 1. PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.

 • 2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.

Testų, jei taikomi, laikymas:

 • 2024 m. birželio 3 d. – liepos 31 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam:

 • 2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12 val.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

 • 2024 m. rugpjūčio 9 d. (nuo 14 val.) – rugpjūčio 13 d.
 1. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas.

 • 2024 m. rugpjūčio 14–25 d.

Testų, jei taikomi, laikymas:

 • 2024 m. rugpjūčio 14–20 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam

 • 2024 m. rugpjūčio 27 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose.

 • 2024 m. rugpjūčio 28–30 d.

III. LAISVŲ VF AR VNF VIETŲ UŽPILDYMAS PRASIDĖJUS MOKYMO PROCESUI

2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos administruoti ir vykdyti bendrąjį priėmimą institucijos sudarytą ir Informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.

 

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Profesinis mokymas yra nemokamas, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją ar jau turintiems vieną kvalifikaciją, įgytą profesinėje arba aukštojoje mokykloje.

Priėmimo metu stojantysis gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai:

 • Išsilavinimo dokumentas (originalas);
 • Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);
 • Trys nuotraukos dokumentams (3×4);
 • Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 204 kab., antrame aukšte nuo 7.30 iki 16.00 val.,
Telefonas pasiteirauti: 370 389 69151. El. p. info@utenosrpmc.lt