Sporto rėmimo fondo projektas „Judu – daugiau galiu“,

Nr. SRF-FAV-2019-1-076

 

 

„Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.“

JUNGTINIO PROJEKTO „PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!”
PROFESINIO MOKYMO PAMEISTRYSTĖS FORMA ĮGYVENDINIMAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO ĮMONĖSE PROJEKTAS
NR. 10-010-J-0003-J01-00015

 

JP projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-01-02 d.

JP projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 46618,58 Eur.

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) įmonėse. JP projekte dalyvaus 9 profesinio mokymo įstaigos mokiniai, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma.

JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 9 pameistrystės:

1 mokinys pagal transporto priemonių remontininko modulinę profesinio mokymo programą trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Kelio servisas Utenoje“ įmonėje;

5 mokiniai, iš jų 2 mokiniai pagal apdailininko modulinę profesinio mokymo programą ir 3 mokiniai pagal suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą trumpos trukmės pameistrystės forma mokysis MB „Modernizacijos projektai“

1 mokinys pagal suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „USM Engineering“ įmonėje;

1 mokinys pagal suvirintojo modulinę profesinio mokymo programą ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Mantika“ įmonėje.

1 mokinys pagal apdailininko modulinę profesinio mokymo programą ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Dauniškis ir KO“ įmonėje.

Pameistrystės bus įgyvendinamos SVV įmonėse, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurios atitinka SVV įmonės statusą.

JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą.

 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ lėšomis.

PROFESINIO MOKYMO PAMEISTRYSTĖS FORMA
ĮGYVENDINIMAS DIDELĖSE ĮMONĖSE PROJEKTAS
NR. 10-010-J-0004-J01-00001

 

JP projekto įgyvendinimo pradžia: 2022-01-02 d.

JP projekto įgyvendinimo pabaiga: 2024 m birželio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 19208,94 Eur.

JP projekto veikla – profesinio mokymo pameistrystės forma įgyvendinimas didelėse įmonėse. JP projekte dalyvaus 3 profesinio mokymo įstaigos mokinių, kurie buvo priimti mokytis pagal visą formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programą ir pabaigs mokymus pameistrystės forma

JP projektu siekiama įgyvendinti iš viso 3 pameistrysčių:

2 mokiniai pagal maisto (mėsos ir paukštienos pusgaminių ir gaminių, pieno gaminių, duonos ir pyrago kepinių gamybos) pramonės darbuotojo modulinę profesinio mokymo programą, (T43072102) ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB “Rokiškio pieno gamyba” įmonėje;

1 mokinys pagal suvirintojo modulinę profesinio mokymo, (P43071501) programą ilgos trukmės pameistrystės forma mokysis UAB „Biovela-Utenos mėsa“, įmonėje;

Pameistrystės bus įgyvendinamos didelėse įmonėse, su kuriomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys ir kurios atitinka didelėse įmonės statusą.

JP projekte numatyta, kad bent 40 proc. mokinių, priimtų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programą pameistrystės forma, mokysis pagal programą, orientuotą į skaitmeninių kompetencijų ugdymą

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos Kartos Lietuva“ lėšomis.