Uncategorized

ATNAUJINTA BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU UTENOS KOLEGIJA

2024 m. balandžio 19 d. Utenos RPM centro direktorė Loreta Baltuškienė pasirašė atnaujintą bendradarbiavimo sutartį su Utenos kolegija. Susitikime aptartos galimybės, kaip efektyviai panaudoti tiek URPMC, tiek kolegijoje sukurtą praktinio mokymo infrastruktūrą. Utenos kolegija, atsižvelgdama į šaliai ir regionui reikalingų specialistų rengimo svarbą bei gerindama tęstinio mokymosi sąlygas, baigusiems formaliojo profesinio mokymo programas ir įgijusiems IV-tą kvalifikacijos lygį (pagal suderintas studijų kryptis ir programas) įskaito tam tikrą kreditų skaičių. Todėl kasmet dalis profesinę mokyklą baigusiųjų tęsia savo srities studijas kolegijoje. Mokyklos direktorės teigimu, panaudodami Utenos kolegijoje sukurtą infrastruktūrą ir plėsdami specialybių pasirinkimą, planuojame vykdyti Masažuotojo ir Slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programas. Akivaizdu, kad profesinių mokyklų ir kolegijų bendradarbiavimas yra svarbus veiksnys, siekiant gerinti švietimo kokybę ir pasirengimą darbo rinkai.